Přeskočit na obsah

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Aplikace protipožárních nátěrů – nástřiků dřevěných konstrukcí za účelem zvýšení požární odolnosti zpěnitelnými nátěrovými hmotami ze stupně C2 na stupeň C1, C2 na stupeň B.

Protipozarni ochrana
INFORMACE O SLUŽBĚ

STUPNĚ HOŘLAVOSTI DLE ČSN 730862

A – nehořlavé
B – nesnadno hořlavé
C1 – těžce hořlavé
C2 – středně hořlavé
C3 – lehce hořlavé

APLIKACE PŘÍPRAVKŮ

nátěr, postřik