Přeskočit na obsah

DEZIKACE

Chemická likvidace nežádoucí vegetace.

Dezikace
INFORMACE O SLUŽBĚ

OCHRANA PŘED PLEVELY

Likvidace plevelů (na udržovaných zelených plochách – parky, okrasné trávníky, sportovní hřiště atp.) a nežádoucí zeleně (parkoviště, chodníky, odpočívadla atp.) neselektivními či selektivními herbicidy.

  • Aplikace postřikem