Přeskočit na obsah

DEZINFEKCE

Dezinfekce slouží k zneškodnění mikroorganismů pomocí chemických, fyzikálních nebo kombinovaných postupů. Naše společnost ASANA servis s.r.o. Praha bezpečně zlikviduje plísně, bakterie, houby a kvasinky ve Vašem objektu či zařízení. Naši pracovníci jsou odborně vyškolení a při své práci používají vysoce účinné a kvalitní přípravky.

Dezinfekce
INFORMACE O SLUŽBĚ

OCHRANA

Ochranou je čistota a častý mechanický úklid prováděný pomocí dezinfekčních přípravků.

ZPŮSOBY APLIKACE DEZINFEKCE

  • plošná dezinfekce – celoplošným postřikem (Ošetřeny musí být všechny plochy)
  • prostorová dezinfekce – aerosolem
Rozdělení dezinfekcí
  • preventivní dezinfekce (ochranná)
  • ohnisková dezinfekce (represivní)
  • ohnisková dezinfekce (průběžná)

Nejčastější dezinfekční ošetření: dezinfekce zdravotnických zařízení, potravinářských provozů, bytů po zemřelých, objektů živočišné výroby.

Mezi naše práce patří také čištění a dezinfekce světlíků, půd, výtahových šachet.

ORIENTAČNÍ CENÍK DESINFEKCE

Cena za m2 (od 500 m2): 4,50 – 6,50 Kč
Ošetření bytu po zemřelém: 1500 – 1700 Kč

Cena dezinfekce se stanoví na základě vstupních cen materiálů, pracnosti, reálných nákladů, kontaminace prostředí, povrchu nebo zařízení zjištěného mikrobiologickým rozborem. Pro přesné stanovení ceny nabízíme našim zákazníkům prohlídku objektu při které se stanoví pracovní postup a cena.
Ceny jsou stanoveny bez 21 % DPH.